Personal tools
You are here: Home Texts & Reviews Pressemelding Galleria JANGVA Helsinki 2008 (norsk)

Pressemelding Galleria JANGVA Helsinki 2008 (norsk)

City Angel , videoinstallasjon

B J Ø R G   T A R A N G E R

22.2.- 9.3.2008  V e r n i s s a g e   torsdag 21.2. kl.17-19

Galleria Jangva  ti-pe 11-19, la-su 11-17
Uudenmaankatu 4-6, sisäpiha, 00120 Helsinki
tel.09-6123743

www.jangva.fi   Pressekontakt: Riitta Aalto, tel 09-6123742

 

City Angel - pressemelding

Det er andre gang Bjørg Taranger stiller ut i Galleria Jangva i Helsingfors med prosjektet City Angel. Opprinnelig var det utstilt som en del av ArtGenda biennalen 2000, hvor hun dokumenterte sin performance med to sykepleiere; Arja-Leena og Paula, som var invitert til å re opp en sykehusseng i gallerirommet.

Prosjektet har videre utviklet seg over de senere år med nye arbeid, performanser og utstillinger i Bergen, Oslo, Ålesund og Düsseldorf.

Taranger utforsker menneskelige verdier i relasjon til andre verdier i dagens samfunn. I en urban setting, gjennom ulike medier, fra installasjoner, til video, trykk og performance, er humanitet utforsket gjennom sykepleie som tema.

Gjentagende humane handlinger, gjennom sykepleiens arbeid på sykehuset, gjenspeiles i galleriperformanse, reproduseres og utvikles gjennom filmatiske produksjoner.

Videodokumentasjonen av disse performanser tilfører konseptet en mediakvalitet som tar den ’human handlig’ inn i samtidens forståelse av etikk og omsorg; noe som Taranger ser som essensielt for å kommunisere med nåtidens mennesker. Balansen mellom levende performance og dokumentasjon, beriker verkets form og skaper en gjensidighet som gir denne handlingen både en fortid, en nåtid og en fremtid.

I City Angel er betydningen av omtanke og velferd; praksisen med å omarbeide det urbane liv, å snu motsetninger til betydning gjennom profesjonell omtanke og dypt følt hengivenhet, både feiret og satt spørsmål ved – humoristisk og samtidig berørende.

I hennes siste videoarbeid, Running Angel, sammenstilles, i overlappende klipping, puls og tempo, utfordring og fare – hele tiden sammenstilt med symbolet for trygghet; det grønne apotekerkorset, pleierne og ivaretakerne. Pulsen går som en beat gjennom filmen: storbyens puls, menneskenes puls – den grunnleggende rytmen.

 

 

 

logoBGK20Utstillingen er støttet av Bergen kommune

Document Actions