Personal tools
You are here: Home Texts & Reviews Marianne Gathe 2009 (norsk)

Marianne Gathe 2009 (norsk)

Urbane observasjoner, om Bjørg Taranger og hennes videoverk.


Urbane observasjoner

 

Urbane observasjoner

Bjørg Taranger (f. 1953) arbeider i hovedsak med video- og fotobaserte installasjoner. Billedmaterialet hentes ved dokumentariske opptak både i hennes nærmiljø og på lenger reiser og opphold hun har hatt i Sør-Amerika, Berlin og Paris. Prosjektene til Taranger bygges gjerne opp over flere år, og videreutvikles gjennom kontinuerlig bearbeiding og ny kontekstualisering. Stadig nye reiser, nye erfaringer og nye opptak gjør Bjørg Tarangers arbeider til en dynamisk vev av bilder og hendelser. Samlet inngir de forskjellige prosjektene et inntrykk av en særegen tilstedeværelse som kan ha sin bakgrunn i Tarangers metode, som baserer seg på deltagelse så vel som iakttagelse. Dette innebærer at hun noen ganger opptrer som en reell figurasjon i egne opptak, mens hun andre ganger arbeider fra en distinkt avstand. Denne metoden gir materialet en særskilt autensitet som også forteller noe om hvilke etiske og estetiske holdninger Bjørg Taranger forholder seg til i sitt kunstneriske virke.

Et arbeid som kan nevnes i denne forbindelse er et opptak fra en metrostasjon i Berlin; Bildene viser Taranger og hennes partner ventende på T-baneplattformen, ingenting spesielt skjer, de snakker ikke sammen, ingen spesielle mennesker går forbi, eller synes å oppta deres oppmerksomhet, det gis ingen hint om en stemning av noe spesielt dårlig eller noe spesielt bra, helt enkelt så ser vi de to mens de tar få hvileløse skritt rundt seg selv, simpelthen kun ventende på at banen skal komme. Det som imidlertid er spesielt er at Taranger filmer seg selv via en overvåkningsskjerm, som igjen har filmet Taranger og partneren. Er opptaket så ment som et estetisk motiv eller som en etisk refleksjon over vår overvåkede samtid? Sannsynligvis både og.

Tre gjennomgående prosjekter som er med på å definere Bjørg Taranger som kunstner er City Angel (2000-), Curing Walls (2007-) og Human Walls (2008-). City Angel befatter seg med omsorgssituasjonen i velferdsstaten. Likegyldighet omformet til profesjonalisert omtanke blir både feiret og problematisert av Taranger på en humoristisk og ektefølt måte. Curing Walls består av en serie pharmaciakors filmet i Paris. Enkeltvis er de satt sammen til forskjellige videoskulpturer med 9 blinkende kors i et bilde, redigert i en endeløs loop.

Dette neonskiltet, som vi finner på hvert hjørne i franske byer og bygder, representerer både en estetisk gjennkjennbar størrelse, samtidig som den rent faktisk signaliserer at her er medisinaldepoet tilgjengelig, til lettelse og bekymring for oss som mennesker.
Pharmaciakorsets rene og klare linjer kan således oppfattes som en motsetning til brukernes fysiske tilstand. Blinkingen i Tarangers loop gjør det ikke bedre, er situasjonen alarmerende?

 Human Walls utgjøres av en mengde filmklipp fra urbane situasjoner, som er bearbeidet inn i ulike mønstre. En mekanisk suggererende lyd følger loopene og faktumet av at hvert flatemønster er sammensatt av reelle mennesker der virkelige liv og historier synes å forsvinne, men bare nesten…

Disse arbeidene, i all sin enkle kompleksitet, gir oss et godt bilde av Bjørg Tarangers metode og hennes evne til og med få, men geniale grep, presentere en virkelighet for betrakteren som både er fullstendig reell og som innbyr til refleksjon omkring utviklingen av vårt samfunn, samtidig som vi som betraktere også har muligheten til å oppleve Tarangers arbeider som billedmessige tableauer, og vurdere de utifra våre egne estetiske normer og behag. 

Bjørg Taranger har siden kunstakademiet i Bergen (1998) vært presenter både nasjonalt og internasjonalt med en rekke separatutstillinger, bl.a. i Centro Municipal de Expsiciones SUBTE i Montevideo, Uruguay, Galleria Jangva i Helsinki, Ralf Rosowski i Düsseldorf, The London Institute Gallery i London samt Aalesunds Kunstforening i Ålesund. Av større gruppeutstillinger kan nevnes et lite utvalg fra ArtGendabiennialen 2000 i Helsinki, flere av Statens Kunstutstillinger sist i 2007 og Video vandring - 6 kunstnere, Kabuso, Nordheimsund i Norge, samt sist i sommer på “Nordiskt sommarljus”, Konsthallen i Hishult, Sverige. 

Bjørg Taranger har siden 1997 mottatt en rekke stipender både nasjonalt og internasjonalt, samt flere priser for sine arbeider, og er innkjøpt bl.a ved Stavanger Tingrett og Haukeland Universitetssykehus, Bergen

I 2009 og 2010 vil Bjørg Taranger presenteres på separatutstillinger i Galleri Gathe i Bergen, og i Christansands Kunstforening i Kristiansand.

 

Marianne Gathe,
Bergen, september 2009

 

Document Actions