Personal tools
You are here: Home Projects KABUSO STASJON 2022

KABUSO STASJON 2022

Site specific prosjekt for Kunsthuset Kabuso foajé & kafé - 14.1.- 5.2.2012. Kaféinstallasjon: DAGTID: Rad med bord og stoler på svart teppe , kafe & kunstmeny, gul ogsvart varseltape, 5 kasse-TV på gulv, 5 DVD7'spillere m/høretelefoner på vindu over hvert bord, 12 silketrykk på veggen 300 x 80 cm, 1 enkel kasse-TV , 1 video/soundloop i kinosalen. NATT: Videoprojeksjoner på vindu, vegg og tak.

I prosjektet Kabuso Stasjon 2022 revitaliserer Bjørg Taranger idéen med jernbanen som kommunikasjon mellom by og land ved å setja opp eit forsalg til ein ny togtrasé. Dette med Øystese som ein av stasjonane. Taranger presenterer ein framtidsvisjon som peikar på eit engasjement som gjeld strukturelle former og samfunnsbygging i både samtid og framtid. I ei samanstilling av nyproduserte og tidlegare verk vert foajéen i Kabuso rekontekstualisert til ein transittkafé for reisande. Gjennom dokumentariske opptak som er omdanna til fiktive rom med ulike mønster og rytmar vert ein her teken med til stadar som Paris, Berlin, Buenos Aires og Malmö.

KunstMeny
kabuso_night

12KBinstallasjonkafe-500

12KBgrafikk-500

kasse-TVdag-500

foaje-dag-500

11KBkino002
         
Installation views

 

     logoBergenKommune logo_NK

Document Actions