Personal tools
You are here: Home Projects RECENT projects B-open Art Festival Bergen 2016

B-open 2016

Kunstfestival/Art Festival in Bergen. Foto fra atelier 409 i cs55.

HOLD UT! Installasjonen på mitt atelier med relansering av verk fra
Croix Urbaines (1998) samt nye skisser, avisutklipp og videoverk 2016.

b-open_2016

HOLD ON! Installation in my studio with relaunch of works from Croix Urbaines 
(1998), new sketches, newspaper clippings and video works 2016.

projeksjon_b_open_video01
Work for the... a better future , videoloop 2016 link

Document Actions