Personal tools
You are here: Home News ROM11 - # 2 - samtaler på atelier i CS55 27.6.11

logo2

Navigation

 

sko

 

ROM11 - # 2 - samtaler på atelier i CS55 27.6.11

Meeting between four gypsy women periodically working as beggars in Bergen, and other women who wanted to facilitate alternative jobs for them. Place: Studio of Bjørg and Katrine in C. Sundtgt.55. The local press was invited.

see more...

 

Møte på atelier i cs55 27.06.2011

Prosjektmøte for BAKROM på atelier i cs55 med 4 inviterte deltagere fra romfolket, 1 interessent og flere pressefolk som vil følge vårt prosjekt. Adriana fungerte som tolk fra protugisisk  til norsk, da flere av kvinnen kan dette språket etter å ha arbeidet i Portugal. De igjen oversatte til rumensk for de andre kvinnene.


TEMA: 'Arbeidsformidling for romfolk' Hvor står romfolket? Kan de ha lønnet arbeid i Norge? Dette blir undersøkt videre  bl.a gjennom EU, FN, Norsk UDI, NAV , jurister, politikere, menneskerettighets-organisasjoner o.l.

Kan et kunstprosjekt, satt opp som en 'arbeidsformiddling' for romfolket som ellers tigger, være mulig i en avgrenset utstillingsperiode?
Kan det gis en midlertidig tilllatelse? Kan kunstens rom sette fokus på en annen måte?

Document Actions