Personal tools
You are here: Home News Kunstjournalen B-post 2014 8.årgang, sleppefest 8.12 på 3.14 i Bergen

logo2

Navigation

 

sko

 

Kunstjournalen B-post 2014 8.årgang, sleppefest 8.12 på 3.14 i Bergen

Kamp & konsensus - kunst og offentlig rom. Hvem har definisjonsmakten til hvilke utsagn det offentlige rommet kan romme?

link

B-post_forside2014

Sleppefest mandag 8.desember kl 19.30 på 3,14 i Bergen!

Document Actions