Personal tools
You are here: Home News Kunsthuset Kabuso- utstillingsopning laurdag 14.01.12

logo2

Navigation

 

sko

 

Kunsthuset Kabuso- utstillingsopning laurdag 14.01.12

Laurdag 14. januar kl 14.30 vert det opning av to ulike utstillingar med videokunst i Kabuso: Hovudutstilling er Bill Viola - The Raft, medan ein i foajéen kan oppleva Bjørg Taranger si utstilling Kabuso Stasjon 2022. Kveld/natt vises også to vindusprojeksjonar av Bjørg Taranger. Opning ved fylkeskultursjef Anna Elisa Tryti. Musikalsk innslag ved pianist Geir Botnen.

Kabuso


KABUSO STASJON 2022 -
Bjørg Tarangers prosjekt vises i 2 deler- i kafeen og kinosalen på dagtid - og i foajeen om natta. Då blir 2 av Tarangers videoverk  synlige får vegen for alle forbipasserande fra ca 17.00 - 08.00.

 

I prosjektet KABUSO STASJON 2022 revitaliserer Bjørg Taranger (f. 1953) idéen med jernbanen som kommunikasjon mellom by og land ved å setja opp eit forsalg til ein ny togtrasé. Dette med Øystese som ein av stasjonane.

Taranger presenterer ein framtidsvisjon som peikar på eit engasjement som gjeld strukturelle former og samfunnsbygging i både samtid og framtid.

I ei samanstilling av nyproduserte og tidlegare verk vert foajéen i Kabuso rekontekstualisert til ein transittkafé for reisande. Gjennom dokumentariske opptak som er omdanna til fiktive rom med ulike mønster og rytmar vert ein her teken med til stadar som Paris, Berlin, Buenos Aires og Malmö.

Tarangers prosjekt er støtta av Norsk kulturråd og Bergen kommune

Kunsthuset KABUSO, Hardangerfjordvegen 626, 5610 Øystese, Norge

SEE exhibition views

Document Actions