Personal tools
You are here: Home News PARABOL - UTSPILL, Kunsthall 3.14, Bergen 16.06 - 06.08.2017

logo2

Navigation

 

sko

 

PARABOL - UTSPILL, Kunsthall 3.14, Bergen 16.06 - 06.08.2017

Bjørg Taranger er en av bidragsyterne til et kollektivt lydverk for Parabolen på 3,14 med sound track fra videoverket ´Work for the... a better future.´

Ideen om ’Utspill’ et kollektivt lydverk kommer i forlengelse av et gjennomgående tema i galler 3.14 sitt program for 2017. Gjennom en rekke prosjekter i 2017 ser de på dualitet og kognitiv motivasjon; situasjoner vår virkelighet er bygget opp av, sannheter gitt fra ulike ståsted.

3,14 retter fokuset mot kulturelle verdier og gruppeidentiteter som former narrative bilder av samfunnet. Et eksempel på dualitet kan være når Erna Solberg i sin tale under olje messen i Stavanger snakker om behovet for en sterk norsk olje- og gass bransje i flere tiår fremover. Dette sier statsministeen som er leder for partiet som i sitt program skriver at Norge skal være et lavutslippssamfunn og bidra til at Paris-avtalen oppfylles. Vi ønsker sammen med kunstnere fra Bergen å fabulere omkring hvordan vi skal forholde oss til det faktum at vi lever i en post faktuelt æra. Hvor kan det bringe et samfunn som det norske som på mange måter er fundamentert på tillitt?

 

Sound track: Work for the ...a better future 1 min.

Utrop

Document Actions