Personal tools
You are here: Home News FAGLIG KUNSTEVENT i Kunstgarasjen 30.01.19

logo2

Navigation

 

sko

 

FAGLIG KUNSTEVENT i Kunstgarasjen 30.01.19

Kunstneren Bjørg Taranger og psykiater Camilla Jebsen samtalte om flere aspekt ved prosjektets 3 visuelle hovedelementer. Kunstrommet og utstillingens visuelle og fysiske karakter ble brukt som et performativt materiale og instrument for samtalen.

 
Kunstneren Bjørg Taranger og psykiater Camilla Jebsen samtalte om flere aspekt ved prosjektets 3 visuelle hovedelementer.Toget på vinduet, helikopteret over menneskemengden og korsformen på gulvet, omringet av feltsengene. Eventet startet med 15 min stillhet der publikum på oppfordring benyttet feltsenger og tepper i installasjonen. Bare lyden fra den ene videoen brøt inn med jevne mellomrom. Samtalen ble formidlet fra senter i det svarte korset og omhandlet spesielt flyktningens situasjon i Europa i dag, - deres traumer og helingsprosessen som trengs i ettertid. Historisk kunnskap ble nevnt som en viktig faktor for samtidens og fremtidens generasjoner, og bruken av kunst, som et etisk og estetisk
materiale og instrument, i formidlingen av medmenneskelige verdier.

Faglig_kunstevent
Kunstevent03

Kunstevent02
Faglig kunstevent på Kunstgarasjen 30.januar. FOTO: Kunstgarasjen og Torild Stray
 

Det_hvite_toget_videostillDet_hvite_toget_videostill

DET HVITE TOGET

 

 

 

Document Actions