Personal tools
You are here: Home News Alt Går Bra, Open Studio, CS55, Bergen 14.08.2017

logo2

Navigation

 

sko

 

Alt Går Bra, Open Studio, CS55, Bergen 14.08.2017

Alt Går Bra is a group of visual artists researching the intersections between art and politics through exhibitions, performances, discursive events, and publications at www.altgarbra.org. I was by chance one of the visitors at Open Studio, CS55 in Bergen

Alt gar bra
Jeg var en av besøkende 14.08.2017 på Open Studio, CS55 i Bergen og ble oppfordret til å skrive ned mitt ideal for fremtiden i Norge. Dette har nå blitt visualisert av Alt Går Bra med et våpenskjold!

Takk for din bestilling for Den norske idealstaten,
her kommer: våpenskjoldet for din personlige idealstat!

Agnes Nedregård www.altgarbra.org

 

Document Actions